Chromate


ضد زنگ

مشخصات محصول ؛
این رنگ برپایه رزین آلکیدی بلند روغن (Long oil ) وبهترین پیگمنت های معدنی اخرا و نیز دارای چسبندگی فوق العاده روی کلیه سطوح می باشد.
این محصول برای رنگ آمیزی داخل و خارج ساختمان و نیز ساز هائی که نمی بایست دچار زنگ زدگی شوند توصیه می گردد.

خواص فیزیکی محصول ؛

ضخامت فیلم خیس در
هر لایه(میکرون)

ضخامت فیلم خشک در
هر لایه(میکرون)

قدرت پوشش تئوری

وزن مخصوص

درصدجامدحجمی

فام

115-90

60-50

-15m /L 12

5/1

65

قرمز اخرائی

115-90

60-50

-15m /L 12

5/1

65

طوسی

توجه : این محصول با رنگ اخرایی نیز موجود می باشد.
طریقه مصرف :
الف : آماده سازی سطح
ب : آماده سازی محصول
ج: پاشش و رنگ آمیزی
د: شرایط نگهداری و نکات ایمنی

الف: آماده سازی سطح
سطح مورد نظر می بایست عاری از هرگونه گرد وغبار، رطوبت،چربی و رنگهای پوسیده قبلی باشد.برای از بین بردن چربی و سایر آلودگی های سطح می توان از حلال مناسب استفاده و سپس به وسیله سمباده آن را  تاحد امکان تمیز و آماده اجرا نمود.
توجه داشته باشید که سطح مورد نظر قبل از آستر یا رنگ شدن باید کاملاً خشک و فاقد هر گونه آلودگی ویا رنگهای پوسیده قبلی باشد.پس از تمیز کردن نوبت به بتونه و آستر کردن جهت افزایش مقاومت و خوردگی می رسد.
ب: آماده سازی محصول
محتویات ظرف را کاملاً یکنواخت وسپس به میزان مناسب با حلال مخصوص (ترجیحاً تینر روغنی کرومات)رقیق نمائید. این رنگ آماده مصرف روی سطح مورد نظر جهت اجراء می باشد.
ج: پاشش و رنگ آمیزی
-رنگ رقیق شده را می توان با استفاده از قلم مو ، غلطک ویا پیستوله مصرف نمود.
- بهترین شرایط رنگ آمیزی عبارت است از ؛
1/ رطوبت نسبی 80%
2/ دمای محیط بین 45-10 درجه سانتیگراد و دمای سطح 35-10 درجه سانتیگراد .

  • فاصله اجراء بین هر لایه بسته به دمای محیط، حداقل 2 ساعت و زمان خشک شدن کامل آن 48 ساعت پس از اجراء لایه آخر می باشد.

د: شرایط نگهداری و نکات ایمنی

  • این محصول را در دمای بین 40 -10 درجه سانتیگراد نگهداری نمائید.
  • از تماس این محصول با دست و چشم بوسیله دستکش و عینک مخصوص کار جلوگیری بعمل آورید.
  • هنگام رقیق نمودن و نیز استفاده از این محصول از استعمال دخانیات جداً خودداری فرمائید.
  • این محصول را در معرض مستقیم آتش قرار ندهید.
  • در هنگام رنگ آمیزیجهت جلوگیری از استنشاق حلال و نیز سایرمواد شیمیائی بکار رفته در محصول نهائی از ماسک مناسب استفاده نمائید.
  • بهترین زمان مصرف این محصول ،12 ماه پس از تاریخ تولید می باشد.
Products
Order Now
Russian Arabic Farsi English